Geografi orang ialah agen geografi yang aspek kajiananya merupakan pandangan pandangan keruangan pertanda di dataran dunia dengan orang bagaikan subjek utama studinya. Subjek utama…