Negeri tropis semacam Indonesia cuma mempunyai 2 masa, masa gersang serta masa penghujan. Masa gersang lazim terjalin pada April sampai September serta masa hujan…